Ceny vč. DPH

Ceník

Překlady odborných textů

technické zprávy, rozpočty a další překlady podle potřeby

200 - 400 Kč / A4 podle termínu a složitosti

Překlady speciálních  textů

Smlouvy a práce pro advokátní kancelář atd.

300 - 1000 Kč / A4
podle termínu a složitosti

Překlady výkresů

Pro výkresy ve formátu .dwg

5 Kč / slovo

Soudní překlady

včetně razítka soudního znalce

cena dohodou

Další služby - stránka se připravuje

Tyto služby vám zajistíme u našich partnerských organizaví

Převod výkresů ze zahraničních norem do ČSN

Cena dohodou 

Vizualizace a 3D model

Cena dohodou 

Další služby na základě individuálních požadavků

Cena dohodou

Objednejte si naše služby